PCCC 24H BẠN CẦN BIẾT

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THOÁT KHỎI ĐÁM CHÁY

Có không ít tai nạn thương tâm xẩy ra bởi sự chủ quan, sự thiếu hiểu biết trang các thiết bị về pccc và chưa biết cách làm gì để thoát ra khu vực nguy hiểm . hãy chủ động trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để bảo vệ an toàn cho tính mạng cho người thân cũng như chính bản thân chúng ta trong các trường hợp khẩn cấp . HT FIRE hy vọng những kiến thức dưới đây sẽ cung cấp những thông tin bổ ích cho mọi người

Trường đại học PCCC tuyển sinh đối với loại hình đào tạo đại học hệ chính quy 2022

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17 tháng 02 năm 2022 Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2022; Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Bộ Công an về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2022;