BÌNH CHỮA CHÁY

Các loại bình chữa cháy sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Các loại bình chữa cháy khí CO2 3kg, 5kg, bột 4kg, 8kg giá rẻ bán nhiều nhất hiện nay tại Đà Nẵng mà người mua nắm rỏ để lựa phù hợp với yêu cầu của mình.

BÌNH CHỮA CHÁY HT FIRE

Mua bình chữa cháy ở đâu tại Đà Nẵng khi tình hình nắng nóng cháy nổ tại khu vực miền trung ngày trở nên phức tạp như hiện nay.

Trình bày sơ đồ, nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy tự động thông thường.

Trình bày sơ đồ, nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy tự động thông thường. Biết hệ thống có trung tâm báo cháy dung lượng 10 kênh, mỗi kênh báo cháy lắp 06 đầu báo khói cháy, 03 đầu báo cháy nhiệt 01 nút án báo cháy

Trình bày các cơ sở lựa chọn hệ thống chữa cháy tự động bằng khí Ig100 để bảo vệ cho nhà và công trình?

Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động tư vấn thiết kế, giám sát, thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng khí Ig100 của cá nhân và doanh nghiệp.

Trình bày các cơ sở lựa chọn hệ thống chữa cháy tự động Drencher

Trình bày các cơ sở lựa chọn hệ thống chữa cháy tự động Drencher để bảo vệ cho nhà và công trình? Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động tư vấn thiết kế, giám sát, thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động Drencher của cá nhân và doanh nghiệp.