Chính sách bảo mật

HT-Fire luôn cam kết với chính sách bảo mật tuyệt đối mọi thông tin liên quan đến khách hàng bằng tin thần và trách nghiệm cao nhất của nhà cung cấp dịch vụ.

  1. HT-FIRE xác nhận rằng trong quá trình giao dịch với Khách Hàng, HT-FIRE có thể tiếp cận được các loại thông tin mật độc quyền (nhằm mục đích thực hiện Hợp đồng này) dưới các hình thức khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về hoạt động của Khách Hàng, cơ hội kinh doanh, những thông tin về chi phí và giá cả, các mẫu thiết kế, nhãn hiệu, bí quyết, nghiên cứu, phân tích, tên đối tác, kế hoạch kinh doanh, kỹ thuật kinh doanh, sách hướng dẫn, thư từ trao đổi, sổ sách, thủ tục, các báo cáo, quy trình, và những kiến thức, thông tin mật khác liên quan đến hoạt động sản xuất, thi công của Khách Hàng bất kể các thông tin này có thể được tiếp cận dưới dạng nào, từ dạng viết, đàm thoại, phương tiện liên lạc điện tử hoặc hình thức lời nói trong các cuộc thảo luận, đàm phán, hội họp, có thể đọc được bằng máy cho đến các bảng sao chép mà Bên B có thể tiếp cận được từ phía Khách Hàng trước và sau khi ký Hợp đồng này (sau đây gọi chung là các “Thông tin mật”).
  2. HT-FIRE  cam kết bảo mật toàn bộ các Thông tin mật mà không giới hạn chỉ ở các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này và các thông tin liên quan được một trong các Bên thông báo bằng lời nói, văn bản hay bằng bất cứ một hình thức nào khác, đồng ý không cung cấp hay để bị tiết lộ những Thông tin mật liên quan đến Khách Hàng mà mình được biết được và không sử dụng hay có ý định sử dụng những Thông tin mật đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích phục vụ các công việc theo Hợp đồng này.
  3. HT-FIRE không được sao chép thông tin mật nhằm bất kỳ mục đích nào. Trong trường hợp Thông tin mật cần phải được sao chép nhằm mục đích phục vụ công việc theo Hợp đồng này, các bản sao (bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ, tập tin, đĩa mềm, đĩa CD, thẻ nhớ USB...) sẽ thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng.
  4. HT-FIRE cũng đồng ý rằng HT-FIRE sẽ không sử dụng những Thông tin Mật để trực tiếp hay gián tiếp cạnh tranh với Khách Hàng hoặc phục vụ lợi ích của Bên thứ ba trong khi Hợp đồng có hiệu lực và sau khi Hợp đồng này chấm dứt.
  5. Nghĩa vụ tại điều này cũng được áp dụng tương tự đối với Khách Hàng khi bảo mật thông tin của HT-FIRE .
  6. Điều khoản bảo mật này có hiệu lực trong thời hạn Hợp đồng này có hiệu lực và 05 (năm) năm sau kể từ ngày Hợp đồng này chấm dứt.

==>> Bồi thường tổn hại do tiết lộ thông tin: Nếu Bên Bán vi phạm tiết lộ thông tin Hợp đồng cho Bên thứ ba thì sẽ phải chịu bồi thường mọi thiệt hại phát sinh và chịu phạt số tiền tương đương là 8% giá trị Hợp đồng.

Chia sẻ bài viết

Các bài viết khác

Bước đầu tiên để bạn hướng tới tiêu chuẩn cao hơn về an toàn phòng chống cháy nổ. 
Gọi 
0835.313.080 để được tư vấn.

anh

Yêu cầu chúng tôi tư vấn