NẠP SẠC BÌNH CHỮA CHÁY

Nạp bình chữa cháy tại Đà Nẵng

HT-FIRE chúng tôi bảo trì nạp lại tất cả các loại bình chữa cháy như bình chữa cháy bột khô loại ABC, Bình chữa cháy CO2, bình chữa cháy bột khô, Bình chữa cháy bằng bọt foam (Afff), bình chữa cháy CO2 loại nước và các loại của thiết bị chữa cháy tại Đà Nẵng.