Trình bày sơ đồ, nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy tự động thông thường.

Trình bày sơ đồ, nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy tự động thông thường. Biết hệ thống có trung tâm báo cháy dung lượng 10 kênh, mỗi kênh báo cháy lắp 06 đầu báo khói cháy, 03 đầu báo cháy nhiệt 01 nút án báo cháy

Nguyên lý làm việc của hệ thống báo cháy tự động thông thường

  • Nguyên lý hoạt động

+ Bình thường hệ thống báo cháy ở chế độ thường trực, ở chế độ này luôn có tín hiệu I0 chạy trong mạch để kiểm tra sự làm việc bình thường của các thiết bị tronghệ thống nhằm phát hiện các sự cố, hư hỏng nếu có.

+ Khi xảy ra cháy ở các khu vực được bảo vệ, các yếu tố môi trường cháy ( nhiệt độ, nồng độ khói, ngọn lửa) thay đổi sẽ tác động lên các đầu báo cháy. Nếu các yếu tố này đạt một giá trị nhất định (ngưỡng làm việc của các đầu báo cháy) các đầu báo sẽ làm việc tạo ra tín hiệu truyền về trung tâm báo cháy qua hệ thống dây và cáp tín hiệu. Tại trung tâm báo cháy sẽ diễn ra các hoạt động xử lý tín hiệu truyền về để tự động chuyển đổi chế độ hoạt động của hệ thống sang chế độ báo cháy.ở chế độ này trung tâm báo cháy sẽ phát ra tín hiệu báo động, chỉ thị tương ứng ( như chuông, còi, đèn ) và thông báo địa điểm cháy, vùng cháy. Đồng thời trung tâm báo cháy có thể đưa ra các tín hiệu điều khiển các thiết bị ngoại vi khác.

+ Hệ thống báo cháy đang ở chế độ thường trực trực cháy mà có sự cố ( sự cố bộ phận) như đứt dây, hỏng ắcquy, hỏng đầu ra thì ngay lập tức trung tâm báo cháy sẽ thông báo sự cố. Nếu trường hợp hệ thống đang gặp sự cố mà có sự cháy ở các phòng được bảo vệ thì hệ thống cũng phát tín hiệu báo cháy cho mọi người biết.

+ Sau khi kết thúc thử hoặc sau khi báo cháy ta cần phục hồi trạng thái làm việc của hệ thống, đưa hệ thống về trạng thái thường trực.

  • Các trạng thái làm việc của hệ thống báo cháy tự động:

+ Trạng thái thường trực

+ Trạng thái báo cháy

+ Trạng thái sự cố

Sơ đồ - nguyên lý hệ thống báo cháy tự động thông thường

Trình bày sơ đồ, nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy tự động thông thường.

  1. Trung tâm báo cháy;                               7. Nút ấn báo cháy;
  2. Cáp tín hiệu ;                                         8. Chuông, đèn báo cháy chung;
  3. Hộp kỹ thuật ;                                       9. Chuông, đèn báo cháy khu vực;
  4. Các đầu báo cháy;                              10. Tín hiệu đến đội chữa cháy
  5. Trở kháng cuối dây;                            11. Tín hiệu điều khiển thiết bị ngoại vi;
  6. Dây tín hiệu;                                       12. Nguồn điện AC, DCĐ

(Nguồn tài liệu trên được cập nhập từ trường Đại Học PCCC)

Để nhận được thông về về thiết bị pccc liên hệ thông tin tại đây.

Các sản phẩm liên quan tới hệ thống báo cháy tự động thông thường.

 

Chia sẻ bài viết